ಬ್ಲಾಗ್ ಆರ್ಕೈವ್

ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 14, 2012

ಬರಲಿದೆ


ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ : ಅಜಿತ್ ಕೌಂಡಿನ್ಯ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಮುಖಪುಟ ಚಿತ್ರ : ಜಗದೀಶ್ ಟಿ.ಎಂ., ತುಮಕೂರು

ಕೈಬರಹ (ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬೇಕಿಂಥವಳ...) : ರಂಗಮ್ಮ ಹೊದೇಕಲ್.

7 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: