ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮೇ, 2011 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ನಾವಿಬ್ಬರೂ ರೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನೇ...

ಇಮೇಜ್
(ಪ್ರೀತಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿತ್ರರೆ, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಓದಿ ಮರೆಯದೆ ಕಾಮೆಂಟಿಸಿ. ಈ ಲೇಖನವು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ "ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾನಸ" ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ "ಆವಿ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ" ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು.) 

ತುಂಟ ಮಗು

ಇಮೇಜ್
ಅಮ್ಮಾ ಅಮ್ಮಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಕೊಡು ಮಗುವೆ ಮಗುವೆ ಚಂದದ ನಗುವೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಹಾಳೆ ಏಕೆ ಬೇಕು? ನಿನ್ನಯ ಚಿತ್ರ ನಾ ಬಿಡಿಸುವೆ ಅಪ್ಪಗೆ ತೋರಿಸಿ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡಿಸುವೆ!       - ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸತೀಶ್.