ಬ್ಲಾಗ್ ಆರ್ಕೈವ್

ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2011

"ಮಳೆಯಾಗು ನೀ..." ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಮೊದಲ ಸಂಭ್ರಮ.

 


(ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸತೀಶ್, ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಸಿ. ಶೈಲಾ ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀ ಸಿ.ನಟರಾಜ್, ಶ್ರೀ ಉಗಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ - ಪೋಟೋ: ಸತೀಶ್, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ತುಮಕೂರು)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ.
- ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸತೀಶ್.

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: